Valet av gräsfrö till gräsmattan är viktigare än vad man kan tro

Sverige är ett avlångt land. Väldigt avlångt faktiskt, nästan 1600 km (fågelvägen). Om du är i Malmö så är det alltså kortare sträcka till Paris än till Luleå. Fascinerande när man tänker på det.
Temperaturen är heller inte densamma i norr och söder. Uppenbart kan tyckas men jag kommer till varför jag tycker det är viktigt lite senare i brevet. Det kommer även olika mycket regn på olika delar i landet. Statistiskt sett ganska mycket skillnad.

Källa: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat

I det här nyhetsbrevet tänkte jag prata lite hur jag tänker kring valet av gräsfröblandning och vad vi trädgårdsägare borde ha med i beaktning när vi väljer gräsfrön till gräsmattan.

Om temperaturen och nederbördsmängden är olika så borde även naturen vara lite annorlunda och det kan man faktiskt se om man åker genom landet. Det är skillnader såsom barrskog, lövskog, berg, åkrar osv. och det är ännu större skillnader som ett kargare landskap eller ett väldigt lummigt landskap med rikt växtliv. För att inte tala om skillnad på jordtyper, men det gör vi inte nu. Någon måtta får det vara.

Zonkartan

När det gäller trädgårdsskötsel och vilka träd och buskar man kan plantera, så finns det ett vedertaget system där man delat in Sverige i olika växtzoner (härdigzoner). Zon 1 är den mildaste och zon 8 den minst milda. Man använder zonerna för att visa var trädet eller busken klarar klarar sig och därmed också var i landet de inte kommer att trivas. 

Länk till zonkartan har du här: https://zonkartan.se 

När det gäller zonkartan så är det viktigt att veta att det inte gäller perenner, dvs växter som inte har en vedstam men som övervintrar – som gräsmattan. Perenner delas upp i grupper eftersom det inte längre handlar om geografiska zoner utan platser där växten är planterad. Det kan skilja sig mycket bara på din tomt. Grupp A övervintrar pålitligt till grupp D som inte övervintrar alls.

Varför nämner jag det här i ett nyhetsbrev om gräsmatteskötsel då? 

Jo, jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi tror att alla gräsmattor i Sverige behöver samma recept för att funka. En gräsmatta i Halland kommer att ha helt andra förutsättningar än en gräsmatta på Öland. Halland får historiskt sett (enligt SMHI) dubbelt så mycket nederbörd som Öland per år. Allt annat lika så kommer en gräsplanta ha mer tillgång till vatten i Halland än på Öland. Potentiellt samma växtzon (på grund av temperaturen kan jag tänka mig) men helt olika förutsättningar vad gäller vatten.

Vad är det som gör att vi inte tänker på de olika gräsarter som finns på samma sätt som med perenner? Vi vet att en gräsmatta i Norrbotten inte har samma förutsättningar som en gräsmatta i Skåne men vi använder ändå samma gräsfröblandningar till båda och hoppas att det kommer gå bra. 

Det finns så kallade nordiska blandningar som är bättre för klimatet i norra Sverige, men räcker det verkligen? Jag tror inte det. Jag tror vi kan bättre än så.

Att tänka på vid val av fröblandning

När du ska välja gräsfräblandning så tycker jag att du ska lägga lite extra tid på att kolla upp hur mikroklimatet på din tomt är. Det är mycket troligt att det finns flera olika mikroklimat bara på tomten. Finns det delar som klarar torka och värme bättre än andra delar? Finns det områden där solen inte kommer åt och därmed får sämre tillväxt? 

Allt det här är signaler på att en enda blandning kanske inte passar alla olika situationer på din tomt. En del av tomten kanske behöver en blandning för som tål skugga lite bättre. En annan del kanske ligger i söderläge och blir väldigt torr på sommaren, då kanske en blandning som klarar torka är lite bättre. En sista del kanske får extra mycket stryk från aktiviteter – fotboll, grillkvällar, genvägar. Då kanske en mer självläkande blandning är bättre. 

För att lösa det här har gräsfröblandningarna många olika gräsarter och sorter i sig. Se det som garderingar och att en blandning fungerar lite som ett multiverktyg, det finns alltid något verktyg som funkar bättre än de andra för det givna tillfället.

Gräsfröarter, sorter och blandningar av dessa är en hel vetenskap. Det är jätteintressant och du kommer få höra mer från mig i ämnet. Innan dess, välj gräsfröblandning med omsorg. Det finns ingen ”one size fits all”.