Jag har precis börjat klippa, behöver jag tänka på gödsling nu?

Det har äntligen blivit vår och gräsmattan växer tillräckligt för att jag snart ska kunna klippa för första gången. Den här våren har gått väldigt långsamt jämfört med tidigare år. Jag har tittat tillbaka på lite foton och det var mycket grönare vid den här tidpunkten förra året.

I det här nyhetsbrevet tänkte jag ta upp gödsling på våren, som kan vara lite lurigt att få till på ett bra sätt. 

Gräsmattans naturliga tillväxtcykel spikar under våren och det finns ingen anledning att försöka skynda igång gräsmattan tidigt på våren med gödsel. Visst, det är roligt att få komma igång för säsongen och vi vill ha gröna fina gräsmattor nu när grillen ska fram och trädgården börjar grönska, men för tidig kvävegödsel kan leda till problem längre fram.

Kväve triggar bladtillväxt på gräsplantan. Det blir grönare och tätare för att bladen blir fler och längre.. Det kväve däremot inte hjälper till med i samma bemärkelse är rottillväxt. Efter en vinter har gräsplantans kolhydratreserver använts och gräsplantan är ganska svag. Det första som händer att den börjar bygga upp styrkan igen, inte nödvändigts ovan jord utan under. När vi då ger den extra kväve så kommer ta tillfället till akt och växa ovan jord, kanske mer än under jord. Vi får helt enkelt en gräsplanta som är relativt svag även om det inte syns. Den blir mottaglig för sjukdomar och stress.

Jag tror det är bättre att vänta lite med gödslingen tills att den stora tillväxten på våren har börjat avta. När gräset har vaknat och fyllt upp ordentligt med kolhydrater från fotosyntesen.

Här i Stockholmsområdet i år skulle det vara någonstans i mitten av maj tidigast.

Då tar ett organiskt gödsel med låg kvävehalt (upp till 4-9%) som i långsam takt bryts ner av livet i jorden och görs tillgängligt till gräsplantan. En långsam och långvarig tillgång till kväve är bättre för en gräsplanta än stora mängder någon gång ibland. Dessutom så finns inte samma risk för urlakning när näringen är bunden i materialet jämfört med gödsel där näringen är vattenlöslig.

Prenumerera på nyhetsbrevet