Integritetspolicy för robinomgrasmattor.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2024

Personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), förklarar vi här hur vi behandlar våra prenumeranters personuppgifter gällande nyhetsbrevet. 

Sammanfattning:

  • Din e-postadress kommer inte användas för några andra ändamål än våra nyhetsbrevsutskick.
  • Dina uppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet (e-postadress och IP-adress) kommer inte att hanteras av någon annan än Robin Hedström AB och vår tjänsteleverantör av nyhetsbrevet, MailerLite.
  • Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick via länken i varje utskick.

Robin Hedström AB (“vi”) ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress och IP-adress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi, eller den vi har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till vårt nyhetsbrev.

Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du avregistrerar dig genom att använda länken för avregistrering i slutet av nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer dina personuppgifter finnas kvar i systemet som inaktiv prenumerant till dess att vi manuellt raderar dem inom en tidsperiod på 180 dagar. Du har även möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för nyhetsbrevet.

Vi använder oss av MailerLite för utskick av nyhetsbrev. Du kan läsa deras integritetspolicy här: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos oss
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss genom att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till oss till nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Robin Hedström AB
E-post: robin@robinomgrasmattor.se 

Om du anser att vi bryter mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionen. Information om klagomål och myndighetens hantering av dessa finns på deras webbplats.

Cookies

Vi använder inga cookies på robinomgrasmattor.se.

Ändringar av policyn

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst, vi kommer då att meddela sådana uppdateringar, inklusive men inte begränsat till, genom att publicera den senaste versionen av denna sekretesspolicy på webbplatsen. Det ändrade avtalet träder automatiskt i kraft vid publicering.