Att välja klipphöjd på gräsmattan

Det var golfen som fick oss att sukta efter extremt kortklippt gräs hemma i trädgården. En kortklippt fairway och green ger en känsla av ordning och reda, men kommer med mycket mer underhåll och därmed kostnad än vad vi generellt är beredda att lägga på vår gräsmatta. Jag läste någonstans att en golfgreen kostar i snitt ungefär 50 000kr per år i underhåll om man räknar in maskiner, material, gödsel, arbetskraft osv. Jag tänkte att vi ska ta reda på vad som egentligen är rätt klipphöjd på gräsmattan.

Valet av klipphöjd bestämmer arbetsinsats

Ditt val av klipphöjd dikterar vilken sorts gräsklippare och vilka aktiviteter som du behöver utföra för att lyckas. Det går att klippa lågt med fel gräsklippare men det stressar oftast gräsmattan och du får en slitet utseende och problem så länge du inte slipar knivar och klipper väldigt ofta.

Upp till 30mm tycker jag kräver cylinderklippare då man klipper av grässtråna istället för att slå av som man gör med en rotorgräsklippare. Att klippa av ger ett finare snitt som gräset återhämtar sig snabbare från. För att aldrig klippa mer än 1/3 av gräsets längd, behöver man också klippa oftare och det stimulerar tillväxt på bredden och ger en tjockare matta. En kortklippt gräsmatta behöver också vara jämn och slät för att se så green-lik ut som möjligt. Gropar och gupp påverkar även klippkvaliteten negativt.

Generellt sätt har en kortklippt gräsmatta ett högre bevattningsbehov än en matta med högre klipphöjd. Anledningen till det är att solens strålar värmer upp jordytan och fukten dunstar snabbare än för en gräsmatta med längre strån som skyddar jordytan precis som träden skyddar marken i en skog.

Om man har förutsättningar för en kortklippt gräsmatta när det gäller bevattning, rätt gräsklippare och intresse, är det väldigt tillfredsställande. Det blir jättesnyggt.

Vad jag tycker

Rent estetiskt tycker jag 50mm högt gräs är bäst. Det ger en lite mer frodig välväxt gräsmatta med grönare färg än en kortklippt allt annat lika. Det är även enklare att göra ränder när man klipper. 😉

Enligt många forskare så trivs de vanligaste grässorterna i Sverige bäst i höjder från 70mm och uppåt. Det är den höjd som rekommenderas i alla sammanhang när man pratar om hållbar gräsmatteskötsel. Det stressar gräset mindre och ogrästrycket minskar i och med att solens ljus får det svårt att komma ned till jordytan samtidigt som att bevattningsbehovet minskar. Det är dock väldigt sällan jag ser den klipphöjden i svenska trädgårdar och grässorterna ovan odlas fram att klara lägre klippning men med vissa krav satta på klippare och skötsel.

Oavsett vilken höjd man vill klippa sin gräsmatta på, så ställs olika krav på uppbyggnad, jordkvalitet, skötsel och bevattning. Det gäller att välja den höjd som passar engagemang och finansiella muskler. Jag tycker det är viktigt att man går All-In på sin höjd. Man skapar sig problem om man klipper kort med rotorgräsklippare och inte har en jämn gräsmatta med tillgång till vatten.

För att förenkla extremt:

Kortklippt = mer jobb och kostnad
Långklippt = mindre jobb och kostnad

Detta gäller oavsett om du har en robotgräsklippare eller inte. Klippningsmomentet är bara en del av att hållbart sköta sin gräsmatta.